Careyn maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te kunnen stemmen.

Akkoord Lees meer
 

Mantelzorgondersteuning

Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Wij dragen mantelzorgers een warm hart toe.

Careyn draagt mantelzorgers een warm hart toe.

Bij Careyn zijn mantelzorgers vooral actief in de zorgcentra en dagvoorzieningen. Maar ook buiten de zorgcentra is de mantelzorger zichtbaar.

Mantelzorg in de Careyn zorgcentra

Bij Careyn gebruiken we in de zorgcentra steeds vaker de term familieparticipatie, een term voor een situatie die eigenlijk heel normaal is:

  • Familie, vrienden en bekenden blijven deelnemen aan het dagelijkse leven van onze bewoners. Vaak speelden ze al een belangrijke rol en blijven dat doen na verhuizing naar het zorgcentrum.
  • De familieparticipatie kan bijvoorbeeld bestaan uit het helpen bij het wassen en eten, voorlezen of gewoon gezellig op bezoek komen en persoonlijke aandacht geven.
  • De familie wordt bij de intake en dus bij het tot stand komen van het zorgplan betrokken.
  • Stimuleren van familieparticipatie is niet alleen een taak van medewerkers. Familieleden kunnen elkaar ook betrekken bij de zorg voor hun familielid.

Mantelzorg als onderdeel van de thuiszorg en dagvoorzieningen

Ook buiten de zorgcentra is de mantelzorger zichtbaar. De mantelzorger geeft vaak steun in de thuissituatie. Careyn waardeert mantelzorg zeer, daarom is onze zorg voor de mantelzorger een professioneel onderdeel van ons werk.

We hebben aandacht voor de zorg die de mantelzorger zelf kan geven aan de naaste. Hierover maken we afspraken die in het zorgdossier komen. De wijkverpleegkundige en soms ook de medewerker van een dagvoorziening houden het welzijn en welbevinden van de mantelzorger in de gaten. Zij signaleren eventuele overbelasting van de mantelzorger.

Mantelzorgondersteuning bij dementie

Kunt u wel wat (extra) hulp gebruiken in het dagelijks leven in huis of buitenshuis? Voor uzelf of in de zorg voor een ander?  Ledenservice CareynPlushelpt u verder. Zo helpen wij als u aanvullende mantelzorg nodig heeft of hulp bij dementie. Van licht huishoudelijke hulp tot nacht- en slaapdiensten. Maar ook als u behoefte heeft aan begeleiding bij doktersbezoek, samen boodschappen wilt doen, koken of een wandeling maken. Er zijn diverse zorgverzekeraars zoals VGZ, Univé en Zilveren Kruis die een vergoeding geven. Vraag hier naar bij uw zorgverzekeraar.

Careyn ondersteunt mantelzorgers

Careyn heeft diverse cursussen voor mantelzorgers. U vindt meer informatie over deze cursussen op www.careynplus.nl. Careyn ondersteunt mantelzorgers ook via logeerzorg en dagbesteding voor hun partners.
Verder zijn er in het werkgebied van Careyn diverse steunpunten voor mantelzorgers te vinden. Kijk op www.mantelzorgnwn.nl.

Wat kost het?

Mantelzorgondersteuning valt per 1 januari 2015 onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Uw gemeente is hiervoor verantwoordelijk. Heeft u mantelzorgondersteuning nodig? Dan kunt u dit aanvragen via het Wmo-loket van uw gemeente. Een gemeenteambtenaar of iemand van het 'wijkteam' gaat dan een gesprek met u aan om te kijken welke ondersteuning u kunt gebruiken.

De kosten voor mantelzorgondersteuning zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie en het beleid van uw gemeente.

Deel deze pagina:

Contact