Careyn maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te kunnen stemmen.

Akkoord Lees meer
 

Behandeling en Expertisecentrum

Het Careyn Behandeling en Expertise Centrum (B&E) biedt gespecialiseerde behandelingen zowel in verpleeghuizen en verzorgingshuizen maar ook bij u thuis. Het team van Careyn Behandeling en Expertise Centrum bestaat uit diverse disciplines die op het gebied van complexe ouderen en chronische zorg gespecialiseerd zijn.

Gespecialiseerde behandelingen zowel in het zorgcentrum als bij u thuis

Ouderen en Chronisch zieken hebben te maken met complexe problematiek zodat zij vaak door meerdere behandelaars geholpen worden. Ons team behandelaars werkt nauw met elkaar samen zodat wij de behandelingen op elkaar af kunnen stemmen om uw kwaliteit van leven op een zo hoog mogelijk niveau te krijgen.

Om u die behandeling te geven die u nodig heeft zoeken wij ook contact met uw huisarts en de wijkverpleging.

Kosten

Behandeling valt per 1 januari 2015 onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Uw zorgverzekeraar is hiervoor verantwoordelijk. De kosten voor behandeling zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie en uw ziektekostenverzekering.

Binnen het team B&E werken verschillende disciplines.

Specialist Ouderengeneeskunde

De specialist ouderengeneeskunde(SO)  is er voor alle kwetsbare ouderen en chronisch zieken met complexe gezondheidsproblemen. De SO is de behandelend arts van alle bewoners opgenomen in het verpleeghuis. Aldaar werkt de SO samen in een multidisciplinair team, waarbij het uitgangspunt van de behandeling de kwaliteit van leven van de klant is. De SO is ook de behandelend arts van de klanten die tijdelijk zijn opgenomen op een geriatrische revalidatieafdeling. Samen met het multidisciplinaire team wordt daar gewerkt aan een succesvolle terugkeer naar huis.

In het verpleeghuis en op de revalidatieafdeling werkt de SO nauw samen met de verpleegkundig specialist en de basisarts (al dan niet in opleiding tot specialist), zij nemen taken over van de SO. Zo komt het geregeld voor dat uw medische zorg wordt geleverd door de verpleegkundig specialist of basisarts.

Daarnaast zijn specialisten ouderengeneeskunde ook werkzaam in de eerste lijn. Uw huisarts kan de SO om advies vragen bij de behandeling van uw hulpvragen. De SO kan vervolgens onderzoek verrichten, adviezen uitbrengen en eventueel ook behandelen. De zorg is erop gericht dat klanten een zo comfortabel en zelfstandig mogelijk leven kunnen leiden, en ook hier staat de kwaliteit van leven van de klant centraal.

 

Psycholoog

Specialist voor uw brein

De doelstelling van onze psychologen is cliënten te helpen om in hun leven een nieuw evenwicht te vinden op een laagdrempelige en kortdurende manier.
De psycholoog wordt onder andere ingeschakeld voor onderzoek, behandeling en begeleiding. De psycholoog kan ook ingeschakeld worden voor begeleiding van de familieleden.

Om gebruik te kunnen maken van de psycholoog heeft u als u thuis woont een indicatie van het CIZ nodig. Woont u in het verpleeghuis dan kan de Specialist Ouderen Geneeskunde een verwijzing voor de psycholoog aanvragen.

Fysiotherapeut

Specialist in bewegen

Mensen die ouder worden en de beweeglijkheid van het lichaam zien afnemen hebben veel baat wanneer zij behandeld worden door de fysiotherapeut.

Onze therapeuten werken vanuit hun specifieke kennis met de doelgroep ouderen en chronisch zieken en de daarbij voorkomende ziektebeelden. De behandeling is gericht op het verminderen van de klachten bij het dagelijks bewegen en het voorkomen van achteruitgang. Samen met de andere disciplines streeft de therapeut ernaar de zelfredzaamheid te behouden dan wel te vergroten als belangrijke voorwaarde voor de kwaliteit van leven.

Wilt u meer weten wat onze fysiotherapeuten doen en hoe u ons in kunt schakelen klik dan hier.

Ergotherapie

Specialist in dagelijkse activiteiten

Wanneer u als gevolg van een ziekte, handicap of het ouder worden in het dagelijks leven niet meer de dingen kunt doen die u gewend was, dan kan dat van invloed zijn op uw leef plezier. Zo kunt u bijvoorbeeld problemen hebben bij het uitvoeren van huishoudelijk werk, het rijden in een scootmobiel, zelfstandig verplaatsen, uw hobby's of uw werk. Onze ergotherapeuten helpen u bij het oplossen van uw problemen.

Wilt u meer weten wat onze ergotherapeuten doen en hoe u ons in kunt schakelen klik dan hier.

Logopedie

Specialist op het gebied van communicatie en slikken

In het dagelijks leven kunt u zich geconfronteerd voelen met problemen op het gebied van spreken, de stem of het kauwen en slikken. Deze problemen kunnen veroorzaakt worden door het ouder worden of door ziekte. Ze kunnen u belemmeren bij de communicatie met anderen, het uitvoeren van uw werkzaamheden of hobby's. Hierdoor kunt u een vermindering van kwaliteit ervaren. Onze logopedisten onderzoeken, adviseren, begeleiden en behandelen, zodat u weer zo goed mogelijk met anderen kunt communiceren en/of zo goed en veilig mogelijk kunt slikken.

Wilt u meer weten wat onze logopedisten doen en hoe u ons in kunt schakelen klik dan hier.

Diëtist

Specialist op het gebied van eten en drinken

Een gezonde voeding kan ervoor zorgen, dat u zolang mogelijk in goede conditie blijft. Bij het ouder worden, neemt de behoefte aan eten en drinken vaak af. De behoefte aan belangrijke voedingsstoffen zoals eiwit en vitamines blijft echter gelijk of kan, in bepaalde situaties, zelfs toenemen. Daarom is een goede samenstelling van de maaltijden erg belangrijk. De diëtist kijkt, samen met u en met de medewerkers van de afdeling, naar uw voedingspatroon. Zo kunnen we een persoonlijk advies op maat opstellen.

De diëtist in de zorgcentra van Careyn

Tijdens opname in één van de zorgcentra van Careyn is het mogelijk, na verwijzing van de specialist ouderengeneeskunde, begeleiding van een diëtist te krijgen.

Wat doet de diëtist?

De diëtist is in te schakelen bij onder andere de volgende problemen:

  • Ongewenst gewichtsverlies en/of ondervoeding
  • Diabetes
  • COPD
  • Doorligwonden
  • Kauw- en slikstoornissen
  • Nierziekten
  • Darmproblemen
  • Overgewicht 

Wilt u meer weten over wat onze diëtisten doen, óók als u thuiswonend bent, klik dan hier

Deel deze pagina:

Contact