Careyn maakt gebruik van cookies om onze content beter op uw voorkeuren af te kunnen stemmen.

Akkoord Lees meer
 

Parkinson

De ziekte van Parkinson is een chronische aandoening, die meestal begint tussen het 50e en 60e levensjaar. De hersenen maken het stofje dopamine niet meer voldoende aan, met als gevolg traagheid, bewegingsarmoede, stijfheid en beven. De klachten nemen langzaam toe. Bij een ernstig verloop van de ziekte kunnen ook andere klachten optreden. Zo kunnen  geheugen en concentratie achteruit gaan.

Na verloop van tijd wordt een patiënt met de ziekte van Parkinson steeds afhankelijker van zorg. Uiteindelijk worden vier van de toen patiënten opgenomen in een verpleeghuis.

De ziekte van Parkinson heeft zowel bij de patiënt als bij de mensen in zijn of haar direct omgeving veel invloed. Het kost vaak tijd en moeite om de beperkingen te leren hanteren. Careyn kan daarbij helpen.

Careyn kan u op verschillende manieren helpen.

De Parkinson-verpleegkundigen van Careyn geven u uitleg over het ziektebeeld en de medicatie. Ook begeleiden zij u en uw naasten bij de beperkingen die de ziekte met zich meebrengt. Indien nodig regelt de Parkinson-verpleegkundige de hulpmiddelen en aanpassingen in huis. Onze thuiszorgwinkels zullen daar ook in adviseren. Ook kan de Parkinson-verpleegkundige patiënten doorverwijzen naar andere hulpverleners zoals ergotherapeuten.

In de regio Utrecht is in 2013 een start gemaakt met het Parkinson Cafe, afwisselend georganiseerd in Careyn Rosendael (Utrecht) en Zorgcentrum Zuilenstein (Nieuwegein). Het Parkinson Café is een ontmoetingsplek voor mensen met de ziekte van Parkinson, hun partners, familieleden, vrienden en andere belangstellenden.

Als de partner of andere huisgenoten overbelast dreigen te raken kan Careyn inspringen met kortdurende opvang. Maar ook intensieve thuiszorg is natuurlijk mogelijk. Tenslotte biedt Careyn dagbehandeling en uiteindelijk - als thuis wonen echt niet meer gaat - opname in het verpleeghuis.

Maar Careyn biedt meer. Zo kunt u voor voedingsproblemen en dieetvragen terecht bij onze diëtisten en bieden we via www.careynwinkel.nl verschillende services en cursussen die het omgaan met de ziekte kunnen verlichten.

Diensten

Deel deze pagina:

Contact